September 2021, Vlaardingen

Privacy Peuterlab en Kleuterlab

Het Peuterlab en Kleuterlab is ontwikkeld door en eigendom van Stichting Aanzet. Stichting Aanzet vindt privacy belangrijk. Hieronder hebben we op een rij gezet wat we wel en niet doen met je gegevens.

De gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Alle gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Wachtwoorden slaan we versleuteld op.

Als professor geef je met aanmelding toestemming voor het opslaan van gegevens. Als professor mag je al je gegevens ten alle tijden inzien bij de lokale regiomanager.

Als professor kun je, nadat je een inlogcode hebt ontvangen, je persoonlijke gegevens terugvinden en zelf aanpassen in je profiel. Je voornaam, achternaam en e-mailadres gebruiken wij voor e-mail updates en reminders en we delen deze met de andere professors. Ook je telefoonnummer wordt met andere professors gedeeld zodat zij contact met je kunnen zoeken als je samen op pad gaat met Peuterlab en Kleuterlab. Verder worden de persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Het betekent dat we gegevens niet doorverkopen of zomaar delen met derden buiten onze organisatie. Het betekent ook dat gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Gegevens kunnen wel worden gebruikt voor uitzonderingen die de wet oplegt (bijvoorbeeld tijdens een strafrechtelijk onderzoek).

Als je gegevens met ons deelt via het invullen van online formulieren of velden (bv. als je informatie aanvraagt over het starten van een regio, een aanvraag doet voor het Peuterlab en Kleuterlaben van Peuterlab en Kleuterlab, je je aanmeldt voor de nieuwsbrief of het contactformulier invult, etc.) dan geef je daarmee toestemming voor het opslaan van de door jou ingevulde gegevens.

Ten behoeve van ontwikkeling van het systeem worden geaggregeerde gegevens bijgehouden over het gebruik van het laboratorium.nl. Ook deze gegevens worden niet gedeeld.

In het geval van een fusie of overname met/door een ander bedrijf zal Stichting Aanzet de gegevens, of een deel hiervan delen met de nieuwe onderneming. In dat geval zal Stichting Aanzet haar best doen iedereen hiervan op de hoogte te stellen.

Auteursrecht

De inhoud van www.peuterkleuterlab.nl, het laboratorium en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Stichting Aanzet voorafgaand schriftelijke toestemming geeft. Alle rechten voor Peuterlab en Kleuterlab zijn voorbehouden aan Stichting Aanzet.

Voor de informatie op de locatiepagina’s van de lokale Peuterlab en Kleuterlabfietsregio’s geldt het hierboven genoemde, maar is niet Stichting Aanzet (de organisatie achter de landelijke Peuterlab en Kleuterlab), maar de organisatie achter de betreffenPeuterlab en Kleuterlabregio de partij die akkoord moet geven op vermenigvuldigen, wijzigen en/of openbaar maken van de inhoud.

Het Peuterlab en Kleuterlab is geregistreerd in het Merkenregister onder nummer 1377944 (gedeponeerd op 05-07-2018 , 11.58 als Benelux trademark)

Aansprakelijkheid

De medewerkers van Stichting Aanzet gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die zij verkrijgen. De gebruiker bevestigt dat de door hem (eventueel) opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. Alle informatie op de website van Peuterlab en Kleuterlab heeft een informatief karakter. Alhoewel Stichting Aanzet getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van Stichting Aanzet en de andere lokale organisaties achter Peuterlab en Kleuterlabregio’s niet garanderen, en accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van www.peuterkleuterlab.nl en het laboratorium van tijd tot tijd te wijzigen en raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen. Op www.peuterkleuterlab.nl en het laboratorium zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Stichting Aanzet of de lokale organisaties achter Peuterlab en Kleuterlab zijn. Stichting Aanzet dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Cookies

Stichting Aanzet maakt gebruik van cookies om inhoud en reclame aan te passen, om sociale media-functies te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over het gebruik van onze website met onze vertrouwde socialmedia-, reclame- en analysepartners, gemeentes en fondsen.

Stichting Aanzet behoudt het recht dit privacy statement op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.