Professor

Het Peuterlab en het Kleuterlab vormen de eerste stap van een doorlopende leerlijn in de peuteropvang en op de basisschool waarin taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid worden gestimuleerd.

Een Professor zet proefjes en spelletjes in om de woordenschat van kinderen te vergroten en coacht ouders om een taalrijke omgeving te bouwen.

Stichting Aanzet voert het Peuterlab en Kleuterlab uit in de peuteropvang en op de basisschool. Daarnaast trainen we pedagogisch medewerkers en leerkrachten tot Professor zodat zij het Peuterlab en Kleuterlab zelf kunnen uitvoeren.

Professor

Professor training

Wil je leren hoe je het Peuterlab en Kleuterlab kunt uitvoeren in jouw locatie? Dit leer je in de training tot Professor. De training bestaat uit een aantal onderdelen: 

  1. Ontdekkend leren: door proefjes en spelletjes leren kinderen nieuwe woorden 
  2. Ouderbetrokkenheid; de professor inspireert ouders een taalrijke omgeving te brouwen 
  3. Vaardigheden om ouders te coachen 
  4. Tools om aan de slag te gaan op jouw eigen locatie en in ons online laboratorium vol uitgewerkte materialen. 
  5. De implementatie op jouw locatie 

Peuterlab en Kleuterlab thema’s

In ons online laboratorium hebben professors toegang tot ruim dertig uitgewerkte Peuterlab en Kleuterlab thema’s in een herkenbare stijl, passend bij VVE thema’s. Elk thema bevat een overzicht van de stationnetjes, met een instructiekaart voor de professor, uitlegkaarten voor ouders en een Peuterlab en Kleuterlab thuis kaart.