Peuterlab training

Het opleidingstraject ziet er als volgt uit:

In groepsverband

 • 3 bijeenkomsten van 2,5 uur gericht op:
  1. introductie en theorie Peuterlab,
  2. Ouderbetrokkenheid, taalstimulering en de aanpak Thuis in Taal,
  3. Coaching vaardigheden en uitleg/oefenen online laboratorium;
 • Een groepsevaluatie van 2 uur;
 • Eindpresentatie implementatieplannen professoren van 2,5 uur voor de gehele groep ook voor leidinggevende/pedagogisch coaches;
 • De bijeenkomsten zijn op locatie naar de wens van de organisatie.

Individueel

 • De cursist ontwikkelt een Peuterlab in het online laboratorium;
 • De cursist ontvangt 2 uur coaching tijdens het uitvoeren van één Peuterlab op de eigen groep met aansluitend een coaching gesprek;
 • De cursist schrijft een implementatieplan gericht op het Peuterlab voor op de eigen locatie.

Tijdsinvestering voor de professional:

 • Groepsverband: 12 uur tijdsinvestering door groepsbijeenkomsten
 • Individueel: 4 uur tijdsinvestering huiswerkopdrachten.

Certificering

Na het afronden van alle onderdelen ontvangt de professional het Peuterlab certificaat en een Peuterlab professorjas en krijgt de deelnemer een licentie voor de website van 2 jaar.

Om de licentie te behouden is er een tweejaarlijkse hercertificering met alle landelijke professoren gericht op meertaligheid, cultuur sensitief werken en/of het coachen van ouders.

Een professor ontwerpt daarnaast 2 labs per kalenderjaar.

Daarnaast zijn er uren voor de trainer om de ontwikkelde labs na te kijken, het doornemen van de implementatie plannen en het feedback geven op de huiswerkopdrachten. Dit komt neer op ongeveer 2 uur per deelnemer.
De kosten voor de training hangt af van het aantal deelnemers, de reistijd en de reiskosten.
Voor een kijkje in het online laboratorium kunnen we een afspraak inplannen. Mocht er interesse zijn, dan kunnen wij een vrijblijvende offerte opstellen naar het aantal gewenste deelnemers.