Wat is het?

Hoe heet dit? Wat is dit?
Wat zouden we ermee kunnen doen?
Hoe voelt dat? Kun je het ook opeten?
Heb je dit al eens gezien?

Met de proefjes en spelletjes in het Peuterlab en Kleuterlab leren kinderen spelenderwijs de betekenis van nieuwe woorden. De Peuterlab en Kleuterlab Professor coacht ouders en betrekt hen actief bij de taalontwikkeling van hun kind.  De aanpak van het Peuterlab en Kleuterlab is gebaseerd op de uitgangspunten van Thuis in Taal van Dr. Martine van der Pluim.

peuterlab foto

Met het Peuterlab en Kleuterlab werken we aan de volgende doelen:

icon

Stimuleren van de ouderbetrokkenheid

We inspireren ouders om in het Peuterlab en Kleuterlab én thuis te spelen, ontdekken en experimenteren met hun kind. Ouders werken daarbij bewust aan de taalontwikkeling van hun kind.

icon

Het stimuleren van de mondelinge taalvaardigheid.

We vergroten de woordenschat en het woordgebruik van kinderen door middel van spreken, luisteren en het voeren van gesprekken.

icon

Het vergroten van de metalinguïstische vaardigheden.

We maken pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders bewust van het eigen taalgebruik: o.a. praten over taal en verbeteren van het taalgebruik.

hoe het werkt

Kinderopvang, scholen en IKC’s kunnen het Peuterlab en Kleuterlab aanbieden vanuit de peuteropvang, groep 1 en 2 en/of vanuit de ouderkamer. Met het Peuterlab en Kleuterlab worden ouders actief betrokken bij de (taal)ontwikkeling van hun kind. Ze dragen bij aan een kansrijke start van hun kind op de basisschool!

Stichting Aanzet voert het Peuterlab en Kleuterlab uit in de peuteropvang en in groep 1 en 2 van de basisschool. Stichting Aanzet traint ook professionals tot Professor.

Thuis in Taal

Met de zeven uitgangspunten van Thuis in Taal, een gezonde dosis nieuwsgierigheid, inspirerende spelletjes en proefjes, gebarentaal, liedjes en met de thuiskaarten bouwen we in het Peuterlab en Kleuterlab én thuis een taalrijke omgeving voor kinderen.

Uitgangspunten 

  1. Ken de taalomgeving thuis
  2. Bepaal de koers
  3. Werk aan relaties met alle ouders
  4. Zorg voor passende ouder-kind activiteiten en interactie
  5. Ondersteun de rol van de ouders
  6. Geef taal prioriteit
  7. Help taal uitbreiden

Het Peuterlab en Kleuterlab zet in op:

icon

Ontwikkelen van concepten.

icon

Begrip van samenhang tussen begrippen met visuele weergave van webstructuren (spin, paraplu, trap, kast).

icon

Stellen van de juiste vragen aan peuters en kleuters door de Professor, pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders, met aandacht voor gerichte feedback.

icon

Goed gebruik van lidwoorden.

icon

Vergroten van de woordenschat uit de BAK-lijst.